skip to Main Content
منو
انواع جواب معادله دیفرانسیل

انواع جواب معادله دیفرانسیل

 [latexpage] انواع جواب معادله دیفرانسیل در ادامه به انواع جواب معادله دیفرانسیل اشاره می‌کنیم. جواب عمومی جواب اختصاصی یا ویژه جواب غیرعادی جواب عمومی ($ y_{h} $) جواب کلی یک معادله دیفرانسیل است که شامل ثوابتی است که به ازای…

بیشتر بخوانید...

حل معادلات دیفرانسیل در نرم افزار متلب با دستور ode45

در این پست نحوه استفاده از دستور ode45 برای حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول، معادله دیفرانسیل مرتبه دوم و دستگاه معادلات دیفرانسیل، به تفضیل آموزش داده شده است و کد های متلب آن نیز در انتهای هر مثال آورده شده است.
بیشتر بخوانید...
VimeoTelegramInstagramYoutube
Back To Top